Biểu tượng 14064302 1010947749023817 4932773680514163249 n

Shotaro Yamasaki

Nghỉ hưu từ một công ty lớn chỉ vì anh muốn để lại những vết trầy xước trong ngành công nghiệp thể thao, kinh doanh cốt lõi hiện tại là kỹ sư CNTT thể thao. Một người chơi thể thao tự tạo kiểu cũng làm việc trong các phương tiện truyền thông bên cạnh nó.