Biểu tượng s 1

Hiroshi Totsuka

Miễn phí từ tháng 10 năm 1998. Anh viết thường xuyên trong "Số" và tuần tự "Ký ức ghi chú bảo hiểm" trong "Vua bóng đá J League". Ông cũng đã viết các cột trong "Sponichi World Soccer Plus" và "Tạp chí bóng đá". Các trò chơi quốc tế của Nhật Bản đang được phỏng vấn cho 210 trò chơi liên tiếp từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 2 năm 2013 (không bao gồm trò chơi của Bắc Triều Tiên vào tháng 11 năm 2011 khi có những hạn chế về phạm vi bảo hiểm). Ông cũng phục vụ như là một bình luận về các chương trình phát sóng bóng đá trên TV Saitama và J-SPORTS.

Danh sách bài viết