Biểu tượng img honda600

Honda Chihiro

Writer. Kaneko Juku tốt nghiệp. Sống và làm việc tại Dusseldorf, Tây Bắc nước Đức. Ba năm sau khi được Pep Bayern thuê, cuối cùng anh cũng có được sự bảo hiểm của Bundesliga chủ yếu tập trung vào các cầu thủ Nhật Bản. Hiện tại, nó đang tuần tự hóa "Từ Trung tâm đào tạo" với chủ đề "xe hơi × âm nhạc × tăng đột biến".

Danh sách bài viết