Biểu tượng 16425464 1247663551989333 473340682 n

Tomoyuki Suzuki

Sportswriter. Phỏng vấn trong và ngoài nước với chủ đề cải tiến công nghệ, chiến thuật, tinh thần thể chất, tập trung vào tuổi nuôi dưỡng. Ba cuốn sách. Cạnh tranh bóng đá chủ trì.

Danh sách bài viết

Im 8234

LỊCH SỬ Umbro